Vad för jag med min produkt om den ej fungerar?

För teknisk support och användarstöd, har Svenska Dataförvaring AB rätt att hänvisa kunden till

respektive produkttillverkare.

Där finns det auktoriserade tekniker med kundskap om Din produkt. Många problem kan lösas över telefon utan att behöva

skicka in produkten. Om felet ej kan åtgärdas, så talar De om hur Du skall gå tillväga för att skicka in produkten för garantiservice.

1. Logga in på Ditt konto.

2. Gå till mina sidor, välj retur.

3. Skapa ny retur, välj den aktuella ordern och sedan artikeln som Ni vill returnera.

4. Ange returanledning. Vi återkommer till Dig så fort som möjligt. Du kan se Dina returärenden under mina returer.