Jag behöver support på en produkt som jag köpt, vad gör jag?

För teknisk support och användarstöd, har Svenska Dataförvaring AB rätt att hänvisa kunden till

respektive produkttillverkare.

Där finns det auktoriserade tekniker med kundskap om Din produkt. Många problem kan lösas över telefon utan att behöva

skicka in produkten. Om felet ej kan åtgärdas, så talar De om hur Du skall gå tillväga för att skicka in produkten för garantiservice.