Miljöpolicy

Svenska Dataförvaring AB har 2000-04-14 antagit en miljöpolicy som
omfattar hur vårt företag på bästa sätt ska anpassa sin verksamhet
för att förbättra och bespara miljö.

Vår miljöpolicy följer i mesta möjliga mån miljösystemet ISO14001 och
verkar för en utveckling för vår och en kommande generations framtid.

Svenska Dataförvaring AB skall i alla led inom inköp, packning, distribution
samt resor vara medvetna om miljöbesparande åtgärder.

För att kunna leva upp till vår miljöpolicy har vi fastställt följande riktlinjer:

 Väga in miljökonsekvenserna i våra beslut.

 Uppmuntra personal, samt göra dem medvetna om företagets miljöpolicy.

 Samarbeta med leverantörer som är miljömedvetna, eller som kanske
 kan bli det genom vår miljömedvetenhet.

 Försöka i största möjligaste mån ha miljövänliga produkter t ex Svanen,
 EU-blomman.

 Även bistå våra kunder med ett fungerande retursystem av t ex tonerkassetter,
 färgband mm.

 Påverka våra kunder, leverantörer på ett aktivt samarbete för en god utveckling.

 Miljöarbetet förverkligas genom vårt miljöprogram som består utav mål på olika
 områden.

Senast reviderad den 2019-01-14.Svenska Dataförvaring AB
Anders Pettersson